Member

for

< 1

years

Bác Sĩ Lê Thị Nhài

Bác sĩ tại phòng khám Thái Hà

About Me

  • Work
  • Bác Sĩ Lê Thị Nhài tại phòng khám Thái Hà

    Trang tin cá nhân chia sẻ kiến thức về y tế, sức khỏe của Bác Sĩ Lê Thị Nhài. BS.CKI. Lê Thị Nhài hiện đang công tác tại Phòng Khám Thái Hà, địa chỉ: số 11 Thái Hà - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội

My Life

My Community